W ten sposób odniósł się do uwag posłów Koalicji Obywatelskiej, że Marian Banaś nie ma moralnego prawa do kierowania Izbą i przedstawiania kandydatur na wiceprezesów NIK.

Posłowie KO: Tomasz Kostuś i Michał Szczerba złożyli dwa wnioski o przerwanie posiedzenia komisji do czasu przedłożenia członkom komisji ustaleń z raportu CBA ws. oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Oba zostały odrzucone. Według posła Szczerby, Banaś nie ma moralnego prawa do kierowania Najwyższą Izbą Kontroli. "Ta komisja nie powinna normalnie pracować" - odniósł się do środowego posiedzenia komisji, która zebrała się, by zaopiniować wnioski Banasia o powołania dwóch wiceprezesów NIK.

Wobec odrzucenia wniosków o przerwanie posiedzenia, Marian Banaś przedstawił kandydatury Tadeusza Dziuby i Marka Opioły na wiceprezesów NIK.

Tadeusz Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem PiS w VII i VIII kadencji Sejmu, a w latach 2005–2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego. W 1971 ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 pracował na tej uczelni. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993–2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w l. 2000–2001 wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, w l. 2001–2005 ponownie wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.

Przedstawiając biogram Dziuby prezes NIK podkreślił, że jako pracownik NIK nadzorował on kontrole dotyczące finansów publicznych, w tym kontrole budżetowe, zamówień publicznej ochrony zdrowia, administracji publicznej, rządowej i samorządowej, edukacji i szkolnictwa wyższego.

Marek Opioła jest posłem PiS IX kadencji, a mandat poselski sprawował także w Sejmie V, VI, VII i VIII kadencji. Był m.in. szefem sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 1 lipca 2019 zrezygnował z funkcji przewodniczącego sejmowej speckomisji po ujawnieniu, że w swoim spocie wyborczym wykorzystał policyjny śmigłowiec Black Hawk. Opioła ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Od 1997 do 2002 pracował jako referent w jednostce wojskowej.

"Mając na względzie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe i dotychczas pełnione funkcje publiczne wnoszę o pozytywne zaopiniowanie tych kandydatur na stanowiska wiceprezesów NIK" - powiedział Banaś.

>>> Czytaj też: Marian Banaś zaproszony na posiedzenie senackiej komisji. Ma złożyć wyjaśnienia