Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30 proc., a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30 proc.

W sytuacji niezgodności treści e-recepty z wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego, co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku – jak wskazało MZ – poprawnego oznaczenia kodu EAN dokonuje w dokumencie realizacji recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl