"Polityka monetarna, która jednoznacznie realizuje cele środowiskowe, niesie w sobie ryzyko tego, że zostanie przeciążona. Politycy o demokratycznej legitymacji muszą decydować o tym, jak społeczeństwa powinny walczyć ze zmianami klimatycznymi i muszą także ponosić za to odpowiedzialność" - powiedział Weidmann w Berlinie.

Nowa prezes EBC Christine Lagarde obiecała poruszyć kwestię zrównoważonego rozwoju w przygotowywanym przeglądzie strategii banku. Działacze ruchu ochrony środowiska wzywali także EBC, by wykorzystał swą znaczną siłę nabywczą do zwiększonych zakupów aktywów finansujących rozwiązania proekologiczne, co zachęciłoby firmy do inwestowania w odpowiednie technologie.

EBC nie reagował dotąd na te wezwania wskazując, że jego obowiązek utrzymywania stabilności cen wymaga rynkowej neutralności. Lagarde tę konieczność potwierdziła. Jednak bank poinformował również, że zakupując obligacje spowodował wzrost ich emisji we wszystkich branżach, w tym związanych z ochroną środowiska.

Weidmann konsekwentnie krytykuje gromadzenie przez EBC obligacji zaznaczając, że powoduje to zwiększoną dostępność taniego kredytu i wzrost rynkowych cen nieruchomości ponad ich faktyczną wartość.

>>> Czytaj też: Oto najlepsze i najgorsze kraje Europy pod względem dobrobytu finansowego [RANKING]