Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,6 zł za akcję, podała spółka.
"2 grudnia 2019 roku, w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/20 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:
1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000 zł - która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
2) zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki,
3) kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,6 zł
4) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2020 r.
5) planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie.
Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)