PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały miliardy euro na modernizację tras kolejowych z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”. CEF to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Dzięki inwestycjom realizowanym w całej Polsce skróci się czas i zwiększy komfort podróży oraz dostępność transportu kolejowego. Pozytywną zmianę odczuje polska gospodarka.
Media

O projektach oraz instrumencie finansowym CEF rozmawiamy z Ireneuszem Merchel, Prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Fot. Bartosz Ochenduszka, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Inne

Jak zmieniają się linie kolejowe w Polsce?

Ostatnie lata to czas bardzo wytężonej pracy. Skala inwestycji w linie kolejowe jest gigantyczna. Nasza spółka, PKP Polskie Linie Kolejowe, jest w trakcie realizacji największego programu inwestycyjnego w historii, czyli Krajowego Programu Kolejowego. Na naszych oczach dokonuje się zmiana, która wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki. KPK obejmuje ponad 220 projektów, których łączna wartość to blisko 76 mld zł. Oczywiście, to wszystko z udziałem wsparcia finansowego funduszy europejskich, w których uzyskaniu PLK zdecydowanie przoduje.

Dlaczego Unia Europejska wspiera inwestycje na sieci kolejowej w Polsce?

Zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Celem inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską jest stworzenie spójnej, dobrze rozwiniętej sieci kolejowej w całej Europie – a nie tylko w poszczególnych krajach. Kolej jest coraz chętniej wybierana przez podróżnych, między innymi dlatego, że jest ekologicznym i bezpiecznym środkiem transportu, który pozwala na szybkie i wygodne podróże. Przez Polskę przechodzą kluczowe kolejowe korytarze transportowe łączące wschód z zachodem i północ z południem. Dzięki inwestycjom prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powstanie dobra, funkcjonalna infrastruktura umożliwiająca wzrost przedsiębiorczości Polaków, usprawniająca ruch w Unii Europejskiej - zarówno pasażerski, jak i towarowy. Stąd wsparcie finansowe z takich instrumentów, jak np. CEF – „Łącząc Europę”.

Czym jest CEF?

CEF (Łacząc Europę), którego pełna nazwa brzmi Connecting Europe Facility, to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską. Wspiera inwestycje w ramach trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Pierwszą inwestycją w Europie, która została zrealizowana przy wsparciu instrumentu „Łącząc Europę”, był nasz projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn i budowę skrzyżowań dwupoziomowych. Na tle innych programów, instrument CEF wyróżnia się finansowaniem modernizacji infrastruktury leżącej w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, której celem jest zapewnienie odpowiednich standardów oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych w infrastrukturze transportowej. Program obejmuje – oprócz modernizacji torów i obiektów inżynieryjnych – także wdrożenie europejskiego systemu sterowania ruchem kolejowym, co pozwoli na ujednolicenie warunków prowadzenia pociągów w całej Europie.

Jak wybierane są projekty, które otrzymują dofinansowanie i jakie kryteria mają znaczenie?

Fot. Bartosz Ochenduszka, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Inne

Wyboru projektów otrzymujących dofinansowanie dokonuje Komisja Europejska w ramach ogłaszanych przez siebie konkursów. Co decyduje o naszym sukcesie? Istotne jest dobre wpisanie się w priorytety polityki transportowej, dojrzałość projektu, ale też względy czysto techniczne, takie jak dobre przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę brane są też efekty i korzyści, jakie przyniesie realizacja zgłaszanych projektów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są największym beneficjentem środków CEF. Jakiego rzędu są to kwoty i jakie projekty będą realizowane z tego instrumentu finansowego?

W latach 2014-2020 budżet CEF dla całej Unii Europejskiej wynosi ponad 30 mld EUR, z czego 24 mld EUR przeznaczono na europejski sektor transportu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymała niemal 20% tej kwoty, co stanowi 3,2 mld EUR. To gigantyczne dofinansowanie pozwoli sfinansować 22 projekty o łącznej wartości 4,2 mld EUR. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu instrumentu finansowego CEF realizuje projekty, które możemy podzielić na trzy grupy: aglomeracyjne, międzyregionalne i towarowe. Łącznie jest to modernizacja ok. 1000 km linii kolejowych. Dzięki wsparciu instrumentu „Łącząc Europę” realizowane są inwestycje, których efektem będzie nowoczesna, komfortowa i bezpieczna kolej.

Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zmienia się kolej w obrębie miast. Jak na projektach współfinansowanych z CEF-u skorzystają mieszkańcy aglomeracji?

Z efektów programu korzystają już mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Dzięki modernizacji linii obwodowej oraz budowie nowych i przebudowie dotychczasowych przystanków, podróż koleją po mieście jest wygodniejsza i sprawniejsza. Modernizacja linii kolejowej z Grodziska Mazowieckiego do stolicy, zapewnia mieszkańcom zachodniej części województwa mazowieckiego szybką i bezpieczną podróż do pracy oraz szkoły. W Krakowie realizowana jest obecnie ogromna inwestycja, dzięki której podróże po stolicy Małopolski będą jeszcze sprawniejsze. Ruch lokalny poprowadzony zostanie na dobudowanej, dodatkowej parze torów między Krakowem Głównym Osobowym a Krakowem Płaszowem. Pamiętajmy, że modernizacje linii kolejowych w dużych aglomeracjach mają ogromny wpływ na życie mieszkańców. Krótszy czas dojazdu, a tym samym konkurencyjność w stosunku do samochodu, sprawiają, że coraz częściej wybierają oni kolej jako środek transportu w codziennych podróżach.

A czy na trasach regionalnych podróżni też wybiorą kolej po zakończeniu realizowanych inwestycji?

Fot. Łukasz Hachuła, Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Inne

Zdecydowanie. To pociągi zapewniają najszybszy transport między miastami i regionami. W ramach projektów realizowanych z instrumentu „Łącząc Europę” zmieniają się połączenia międzyregionalne, jak chociażby linia Poznań – Wrocław, gdzie czas przejazdu skróci się o ponad godzinę, czy Poznań – Szczecin, gdzie pociąg pojedzie ok. 35 min krócej.Dzięki inwestycjom finansowanym z CEF-u szybciej dojedziemy także do Warszawy z Białegostoku.Po zakończeniu modernizacji linii z Krakowa do Katowic podróż pociągiem między aglomeracjami potrwa ok. godziny. Wszystkie te inwestycje mają strategiczne znaczenie nie tylko dla podróżujących po kraju, ale także dla transportu międzynarodowego. Krótsze czasy przejazdu pociągiem między miastami i regionami sprawią, że podróżni jeszcze chętniej skorzystają z transportu kolejowego. Na modernizowanych liniach zwiększy się także przepustowość, co da możliwość uruchomienia większej liczby pociągów.Pasażerowie już korzystają z wygodniejszych stacji i przystanków, wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę. Są dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

A w jaki sposób realizacja projektów współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego CEF wpływa na polski i europejski sektor logistyczny?

Prowadzone przez nas inwestycje mają duży wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Przykładem niech będą tzw. Projekty portowe, których celem jest poprawa dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni oraz w Szczecinie i Świnoujściu. To inwestycje o wartości ponad 4 mld zł, dzięki którym skróci się czas załadunku i rozładunku towarów, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać większe ładunki. Aby w pełni wykorzystać możliwości polskiej gospodarki i polskich portów, potrzebujemy nowej infrastruktury kolejowej i linii dojazdowych do terminali portowych. Inwestycje portowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawią, że wzrośnie atrakcyjność i konkurencyjność kolei względem innych środków transportu.

W ramach CEF-u zostanie także wdrożony system ERTMS/ETCS. Jakie to przyniesie efekty?

Priorytetem w działaniach zarządcy infrastruktury jest oczywiście bezpieczeństwo. Dlatego na modernizowanych liniach wdrażany jest nowoczesny europejski system zarządzania ruchem kolejowym czyli ERTMS. To projekt, który pozwoli na zapewnienie spójności międzynarodowej sieci kolejowej. Dzięki temu możliwe będzie także zwiększenie przepustowości na istniejących liniach, przy zachowaniu bezpieczeństwa pasażerów, niezawodności przewozów oraz ich punktualności. Dodatkowo, jeden spójny system dla całej Europy jest zdecydowanie bardziej efektywny ekonomicznie.

Reasumując – jakie są najważniejsze korzyści inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które otrzymały wsparcie CEF?

Dotychczas wsparcie instrumentu CEF otrzymały 22 projekty, co przekłada się na modernizację ok. 1000 km linii kolejowych, a 4 porty morskie otrzymają lepszy dostęp do sieci transportowej. Dzięki inwestycjom ruch kolejowy zostanie usprawniony, co korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo i punktualność pociągów. Pamiętajmy, że w centrum wszystkich działań zawsze jest pasażer. Prowadzone prace wpłyną na skrócenie czasu przejazdu, co dla podróżnego wybierającego kolej, jest bardzo istotne.

Kompleksowo zmodernizowana i przyjazna dla wszystkich grup podróżnych infrastruktura kolejowa – czyli nowe, komfortowo wyposażone perony i bezpieczne dojścia do nich, zachęcą do codziennego podróżowania koleją. Nie zapomnijmy o korzyściach dla przewozów towarowych. Ładunki pojadą szybciej i sprawniej, co poprawi konkurencyjność kolei w przewozie towarów. W ten sposób dajemy nowy impuls do rozwoju nie tylko gospodarki, ale przede wszystkim kolei.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
www.plk-sa.pl / www.plk-inwestycje.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl / www.portalpasazera.pl
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia EuropejskaKampania realizowana w ramach projektu Pomocy Technicznej Instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”