PKP Cargo zwiększyło przewozy wg masy o 8,5% m: m w październiku


Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,9 mln ton towarów w październiku br., co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do września br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę: wyniosła 2,2 mld tkm (+11%), podał przewoźnik.
"Warto zauważyć, że w ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy niemal we wszystkich segmentach przewożonych towarów. Wzrosły m.in. przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,2%), węgla kamiennego (+7,3%), drewna i wyrobów (+16,9%), ropy i przetworów (+11,3%), intermodalne (+4,6%) oraz innych płodów rolnych (+120,7%)" - czytamy w komunikacie.
"Informacje, które napływają do nas z rynku napawają optymizmem, widać bowiem tendencję wzrostową w przewozach kolejowych. Liczymy na to, że koniec roku przyniesie dalszą poprawę wyników PKP Cargo i całego sektora kolejowego" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.
W październiku 2019 r. rynek transportu kolejowego w Polsce ponownie skurczył się r/r, o 7% według masy towarowej i o 10,7% według pracy przewozowej. Jednocześnie październik 2019 roku był drugim z kolei miesiącem, w którym dynamika przewozów Grupy PKP Cargo m/m była wyższa niż u konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej, podkreślono także.
Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r nieprzerwanie od grudnia 2018 roku, a w październiku 2019 wolumen przetransportowanych ładunków wyniósł 20,9 mln ton (-7% r/r). Pomimo silnego spadku w ujęciu rok do roku, w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów rynku był najwyższy od marca 2019. Z uwagi na dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej (+7,8% m/m) i korzystny układ kalendarza (większa liczba dni roboczych) odnotowano natomiast wzrost przewozów kolejowych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jednocześnie dynamika przewozów Grupy PKP Cargo na krajowym rynku była wyższa (+8,5% m/m) od konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie (+7,4% m/m), podano także.
Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa spadła r/r siódmy miesiąc z rzędu i wyniosła 4,9 mld tkm (-10,7% r/r). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku dynamicznie wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca (+9,5% m/m). Grupę PKP Cargo cechowała wyższa (+11% m/m) od konkurencyjnych operatorów łącznie (+8,3% m/m) dynamika wzrostu pracy przewozowej względem września 2019 r., czytamy dalej.
W okresie dziesięć miesięcy br. koleją w Polsce przetransportowano łącznie 197 mln ton ładunków (-5,6% r/r). Natomiast wykonana praca przewozowa wyniosła 46,1 mld tkm (-7,3% r/r).
Przed pierwsze dziesięć miesięcy br. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły na krajowym rynku 83,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,2% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana przez grupę w okresie styczeń-październik wyniosła 21 mld tkm i była niższa o 13,2% r/r.
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)