Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZMHK) w restrukturyzacji powziął wiadomość o wydaniu przez sąd rejonowy postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego spółki, podały ZMHK. Jednocześnie zarządca złożył w sądzie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)