"W końcu III kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 148,6 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału 2019 r. o 3,2 tys., tj. o 2,1 proc. W porównaniu z końcem III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 8,5 tys., tj. o 5,4 proc." - czytamy w informacji GUS.

Urząd zwraca uwagę, że w III kw. 2019 r. utworzono mniej nowych miejsc pracy i zlikwidowano więcej niż rok wcześniej. Z danych GUS wynika, że pod koniec III kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 32,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku, w III kw. br. było o 9,6 proc. mniej nowych miejsc pracy. Ponadto zlikwidowano o 0,4 proc. więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 1,9 proc. więcej niż w III kwartale 2018 r.

Z badania popytu na pracę wynika, że spośród 768,6 tys. jednostek większość, bo 91,3 proc. stanowiły jednostki sektora prywatnego. Przeważały takie, w których pracowało do 9 osób – stanowiły one 67,8 proc. jednostek.

Reklama

"W końcu III kwartału br. wolnymi miejscami pracy dysponowało tylko 48,9 tys. jednostek, tj. 6,4 proc. ogólnej ich liczby. Struktura własności i wielkości jednostek wskazujących wolne miejsca pracy odpowiadała strukturze całej zbiorowości. Zdecydowana większość, bo 88,3 proc. należała do sektora prywatnego. Nieco ponad połowę (54,4 proc.) stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób" - podał GUS.

Według GUS wolne miejsca pracy na koniec III kw. 2019 r. koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (85,4 proc.). Najwięcej ich wykazano w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (45,3 proc.)

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwięcej wolnych miejsc pracy pozostawało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,2 proc.)" - podał GUS. Zgodnie z danymi w budownictwie było 18,4 proc. wolnych miejsc pracy a w handlu; naprawie pojazdów samochodowych było 14,8 proc.

Urząd statystyczny zauważył, że w III kw. 2019 r. nieobsadzone miejsca pracy były oferowane przede wszystkim robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom (24,7 proc). Znaczący udział stanowiły także wolne miejsca pracy dla specjalistów — 19,6 proc., operatorów i monterów maszyn i urządzeń — 16,3 proc. oraz pracowników usług i sprzedawców — 12,2 proc.

Zgodnie z danymi GUS, w końcu III kwartału 2019 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały województwa: mazowieckie — 36,7 tys. (24,7 proc.), śląskie — 19,8 tys. (13,3 proc.) oraz małopolskie — 14,3 tys. (9,6 proc.), a najmniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: podlaskim — 2,2 tys. (1,5 proc.), podkarpackim — 2,5 tys. (1,7 proc.) oraz lubuskim — 3,0 tys.(2,0 proc.).

W III kw. tego roku w Polsce utworzono 151,2 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 16,1 tys. (9,6 proc.) mniej w porównaniu z III kwartałem 2018 r. Nowe miejsca powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych, edukacji oraz przetwórstwa przemysłowego. Najwięcej nowych miejsc powstało w województwie mazowieckim — 32,4 tys. (21,4 proc.), a w dalszej kolejności śląskim — 19,1 tys. (12,6 proc.) oraz wielkopolskim — 17,2 tys. (11,4 proc.). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwach: warmińsko-mazurskim — 1,9 tys. (1,2 proc.), opolskim — 2,0 tys. (1,3 proc.) oraz podlaskim — 2,1 tys. (1,4 proc.).

"Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy było w województwach: mazowieckim — 10,2 tys. (31,0 proc.), następnie dolnośląskim — 3,8 tys. (11,4 proc.) oraz wielkopolskim — 3,7 tys. (11,2 proc.), najmniej zaś w województwach: świętokrzyskim — 0,2 tys. (0,6 proc.), następnie podlaskim ‒ 0,2 tys. (0,7 proc.) i lubelskim — 0,3 tys. (0,9 proc.).

W III kwartale 2019 r. zostało zlikwidowanych w Polsce 82,1 tys. miejsc pracy, tj. o 1,6 tys. (2,0 proc.) więcej niż w III kwartale 2018 r. - głównie w sektorze prywatnym (88,5 proc.)

Analogicznie jak w poprzednich kwartałach miejsca pracy były likwidowane najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (30,8 proc.).

>>> Czytaj też: Duńska branża emerytalna warta 450 mld dolarów wprowadza zakaz spekulacji