- Zmiana polega na tym, że jeśli dłużnik nie zapłaci za fakturę, to firma która ją wystawiła będzie mogła zmniejszyć swoja podstawę opodatkowania o niezapłaconą kwotę - mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Stańczyk, doradca podatkowy, Lider Praktyki Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do podwyższenia swojej podstawy opodatkowania.

Od 1 stycznia obowiązywać będą sankcje finansowe dotyczące tzw. białej listy podatników. Podatnik, który dokona wpłaty za fakturę na niewłaściwe konto, na rachunek nie ujawniony na tej liście będzie zobowiązany do wyłączenia tej płatności z kosztów uzyskania przychodów. Negatywne konsekwencje finansowe takiego błędu dotyczyć będą także podatku VAT.

Zmiany dotyczące JPK VAT wchodzą od 1 kwietnia dla dużych podatników i 1 od lipca 2020 r. dla pozostałych firm. Praktycznie oznaczają likwidację comiesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT.

Podatek u źródła miał się zmienić już od 1 stycznia 2019 r. Terminy zmieniano, najnowszy to początek przyszłego roku.

- Na tę zmianę warto zwrócić uwagę ze szczególnego względu, pojawił się projekt rozporządzenia, aby termin wprowadzenia przesunąć na 1 lipca 2020 r. – wyjaśnia doradca podatkowy P.Stańczyk.

Zmienią się zasady wystawiania faktur VAT. Aby wystawić fakturę do paragonu na tymże paragonie musi być podany NIP.

Od 1 stycznia pojawią się indywidualne rachunki podatkowe dla każdego podatnika. Nie będziemy jak dotychczas wpłacać podatków na różne rachunki bankowe swojego urzędu skarbowego.