"Ustawa premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest zwiększenie liczby takich przedsięwzięć, a docelowym efektem, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach" – podkreśliła, cytowana we wtorkowym komunikacie, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że to "kolejna cegiełka" w walce o lepszą jakość powietrza i promowanie „zielonej energii”.

Jak podkreślił resort, środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do większej liczby odbiorców. "Rozszerzony zostanie zakres prac, na które można otrzymać wsparcie" - czytamy. Dodano, że celem jest poprawa jakości życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

Dofinansowanie, jak dodano, będzie można otrzymać też na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne.

Główne rozwiązania ustawy to wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej. "Zostanie ono przeznaczone na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew" - podkreślił resort. Dodatkowa premia, jak dodano, będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych, a jej wartość będzie stanowiła 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew. Przeprowadzenie takich robót ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, "zwłaszcza w sytuacji gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej".

Jak wskazała Emilewicz, choć montaż kotew nie wpływa na poprawę izolacyjności ścian, to proces ocieplania budynku, który jest wspierany z pieniędzy publicznych, może wiązać się z dodatkowymi kosztami. "Połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż łączników, to efektywne prowadzenie robót budowlanych" – podkreśliła. Dodała, że zgodnie z szacunkami, do 2029 r. zostanie wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.

Reklama

Projektowane przepisy przewidują też pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. "Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne" - wyjaśniono. W przypadku, gdy budynki komunalne, które będą poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów przedsięwzięcia - dodano.

"Teraz o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Zgodnie z zaproponowanym przepisem, o takie wsparcie obecnie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Pomocą ma być objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa - dodał.

Kolejne rozwiązanie to zmiana sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji. "Przewiduje uproszczenie sposobu obliczania premii termomodernizacyjnej i jej efektywne podniesienie (w każdym przypadku premia wyniesie 16 proc. kosztów inwestycji, obecnie jest to ok. 12,5 proc.)" - napisano. Rezygnacja z warunku ograniczającego wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności, jak wyjaśnił resort, ma na celu zachęcenie beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, "nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy".

Wsparcie na montaż mikroinstalacji OZE oznacza natomiast, że gdy inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, może biegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną – z 16 proc. na 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. MR wskazało też na poprawę dostępności premii kompensacyjnej – czyli możliwość jej wypłaty w ratach. "Obecnie premia ta jest przyznawana przez BGK jeden raz. Zgodnie z zaproponowaną regulacją, premia byłaby przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego w ratach (max. 4 raty), co poprawi płynność finansową beneficjenta wsparcia" - wyjaśniono.

Według MR w okresie najbliższych 10 lat Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. Na te 2,2 mld zł, jak dodano, składa się m.in. dofinansowanie remontów zasobów komunalnych i montaż kotew wzmacniających połączenia w budynkach z wielkiej płyty. "W 2020 r. nowe rozwiązania będą finansowane z wolnych środków Funduszu. Od 2021 r. głównym źródłem wsparcia będzie budżet państwa" - wskazano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco