Skiba, który wziął udział w debacie zorganizowanej przez Polski Instytut Ekonomiczny stwierdził, że rosnący na przestrzeni dekady eksport, zapewniający równowagę zewnętrzną polskiej gospodarki, to m.in. efekt tego, że polskie przedsiębiorstwa produkują i sprzedają zagranicę coraz bardziej innowacyjne produkty.

"Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, zarówno jeśli chodzi o równowagi wewnętrzne, jak i zewnętrzne" - powiedział Skiba. Dodał, że dynamika wzrostu płac w połączeniu z ograniczonym wzrostem inflacji potwierdza wewnętrzne zrównoważenie. Podobnie jak to, że spowolnienie gospodarcze w Niemczech nie wywołało trwałego spadku eksportu.

Badania PIE wskazują, że "relatywnie dobra koniunktura była widoczna również po stronie przedsiębiorstw". Wzrost popytu na produkty i usługi zanotowało 47,8 proc. firm, zaś 14,4 proc. z nich wskazało na wzrost dostępności zewnętrznego finansowania. Jednocześnie poprawiła się sytuacja w obszarze zatorów płatniczych. Wzrost ich nasilenia zgłosiło 11,2 proc. przedsiębiorstw, o 7,7 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.

Ankietowani przez PIE przedsiębiorcy do czynników ryzyka, mogących wpłynąć na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 2020 roku, zaliczyli przede wszystkim spowolnienie u naszego głównego partnera gospodarczego, czyli w Niemczech oraz nadchodzący brexit.

"Dobre tempo rozwoju zawdzięczamy przede wszystkim wysokiemu poziomowi konsumpcji, napędzanej dobrą sytuacją na rynku pracy i najwyższą od dekady dynamiką płac. W pierwszej połowie 2019 roku odnotowano również odbicie w inwestycjach, które były wsparte wydatkami publicznymi" - ocenili eksperci PIE.

Minister powiedział, że polityka rządu dotyczy i będzie dotyczyła zachęcanie przedsiębiorców zarówno do inwestycji, jak i innowacyjności. A poziom stopy inwestycji daje przestrzeń do wzrostu, co może być przyczynkiem do dalszych wzrostów PKB w najbliższym czasie - dodał.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zaznaczył, że największym zagrożeniem dla stabilności polskiej gospodarki może być spadek inwestycji samorządów. "Mogą one odjąć od dynamiki wzrostu PKB nawet między 1,5-2 punktu procentowego" - wskazał.

Podkreślił, że to właśnie inwestycje samorządowe zdecydują o wzroście PKB w 2020 roku.

Zdaniem Skiby nie najwyższa stopa polskich inwestycji, w stosunku do liderów w UE, w połączeniu ze wzrostem PKB, pokazuje wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw. To efekt usprawnienia procesów produkcyjnych - dodał.

"Stosunek inwestycji do PKB na poziomie 19 proc. wg. OECD pokazuje, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu" - powiedział Skiba.

Paweł Borys dodał, że jeżeli nie nastąpi gwałtowne hamowanie w gospodarce euro, to cykl spowolnienia będzie stabilizował się na przełomie 2020 i 2021 roku.

>>> Czytaj też: Na horyzoncie ciemne chmury. Spowolnienie nadejdzie z Zachodu [BAROMETR DGP]