Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Joki - jednostka zależna Marvipol Development (jako zamawiający) - zawarła list intencyjny z Karmar (jako wykonawcą), w którym zamieszczona jest deklaracja współpracy, w tym zawarcia w terminie do 31 marca 2020 r. umowy o generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na wybudowaniu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Bokserskiej i Cybernetyki za 114 mln zł netto, podał Marvipol.
"Maksymalny termin realizacji inwestycji został ustalony na 19 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy o generalne wykonawstwo do odbioru końcowego inwestycji z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie" - czytamy w komunikacie.
W liście określone jest wynagrodzenie wykonawcy za kompleksową realizację inwestycji, które ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na kwotę 114 mln zł netto, podano także.
"List zawiera ponadto ustalenia, iż (1) w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. wykonawca otrzyma od zamawiającego projekt wykonawczy i w terminie 15 dni roboczych, na podstawie analizy otrzymanego projektu, potwierdzi możliwość realizacji inwestycji zgodnie z zamierzeniem zamawiającego, a także że (2) umowa o generalne wykonawstwo zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez zamawiającego w terminie do dnia 16 marca 2020 r. prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji" - czytamy w komunikacie.
Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)