Ponadto - podał na konferencji prasowej Kaleta - komisja zdecydowała o przekazaniu prezydentowi stolicy uchylonych decyzji do ponownego rozpatrzenia.

Chodzi o trzy decyzje prezydenta stolicy z listopada 2011 r., na mocy których przyznano odszkodowania za nieruchomości przy ul. Borzymowskiej w łącznej kwocie ok. 5 mln zł.

Środki te - jak powiedział Kaleta - przyznano Januszowi P. i Marzenie K., czyli partnerowi biznesowemu oraz siostrze znanego warszawskiego mecenasa Roberta N.

Szef komisji stwierdził, że w sprawie przyznania odszkodowań za nieruchomości przy Borzymowskiej wątpliwości budzi, czy prawidłowo zbadano przesłanki warunkujące wypłatę odszkodowań.

Ponadto - jak mówił Kaleta - uzasadnione wątpliwości budzą ustalenia prezydenta Warszawy dotyczące dawnych właścicieli nieruchomości przy Borzymowskiej oraz umowa sprzedaży nieruchomości przez dawną właścicielkę; umowa została zawarta przed notariuszem niemieckim jeszcze w okresie okupacji, a - wyjaśniał - w świetle powojennych przepisów umowa taka może być uznana za nieważną, ponieważ zachodzi podejrzenie, że taki akt mógł być oparty na przepisach skierowanych przeciwko państwu polskiemu.

Przewodniczący komisji dodał, że prezydent stolicy również zaniechał dokonania analizy rzeczywistej daty pozbawienia poprzedniej właścicielki możliwości faktycznego władania działką.

Kaleta przypomniał, że w sprawie nieruchomości przy ul. Borzymowskiej do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący przyjmowania korzyści majątkowych przez urzędników m.st. Warszawy w zamian za korzystne rozstrzygnięcia.

Decyzje wydane w poniedziałek były kolejnymi rozstrzygnięciami ws. nieruchomości przy Borzymowskiej. W grudniu ubiegłego roku komisja weryfikacyjna uchyliła przyznanie w latach 2010-2012 ponad 3 mln zł odszkodowania za nieruchomości przy tej ulicy. A w połowie stycznia uchyliła decyzje dotyczące przyznania kolejnych ponad 5,5 mln zł z tego samego tytułu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa