Związek Banków Polskich (ZBP) oraz firma sondażowa Kantar poinformowały w poniedziałek, że wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w styczniu o 4,6 pkt. do 23,1 pkt. w stosunku do grudniowego pomiaru.

"Styczniowy pomiar koniunktury bankowej przyniósł wzrost większości analizowanych wskaźników. Główny wskaźnik Monitora Bankowego zwiększył swoją wartość o 4,6 pkt., co jest pierwszym od kilku miesięcy wzrostem tego wskaźnika. (...) Wśród pomiarów szczegółowych należy zwrócić uwagę na 10-punktowy wzrost ocen kredytów mieszkaniowych" - wskazał cytowany w komunikacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Dodał, że pozytywnie należy ocenić kilkupunktowe wzrosty w obszarze prognoz makroekonomicznych, w tym sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju.

Pietraszkiewicz wskazał jednak, że niepokojące są oceny bankowców co do możliwości rozwoju tego sektora. "70 proc. bankowców uważa, że w 2020 roku wzrosną koszty działalności banków. Ponad trzy czwarte badanych (83 proc.) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2020 r., a 83 proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach" - zauważył szef ZBP.

Zgodnie z badaniem w styczniu prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca wzrosła o 4 pkt., a rok do roku jest niższa o 31 pkt. W przypadku gospodarstw domowych jest to: m/m wzrost o 4 pkt., r/r ocena jest niższa o 28 pkt. Odnośnie całości gospodarki jest to: m/m wzrost o 8 pkt., a r/r spadek o 21 pkt.

Cytowany w komunikacie Marcin Idzik z firmy Kantar wskazał, że bankowcy formułują "umiarkowanie pozytywne" prognozy na br. "ponad połowa środowiska patrzy na 2020 r. z nadzieją i optymizmem, jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony, ale także jedna trzecia przewiduje, że będzie to rok gorszy od poprzedniego" - dodał.

58 proc. badanych patrzy na br. rok z nadzieją i optymizmem (o 4 p.p. mniej niż przed rokiem); 42 proc. bankowców patrzy na obecny rok z lękiem i obawą. Według 32 proc. ankietowanych 2020 r. będzie lepszy niż 2019; 31 proc. uważa, że będzie gorszy; zdaniem 37 proc. ten rok będzie porównywalny z poprzednim.

Idzik, komentując badanie zauważył, że głównym źródłem wzrostu przychodów banków w br. ma być sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Za zyski sektora odpowiadać ma redukcja kosztów.

Ponad połowa bankowców (51 proc.) twierdzi, że zyski sektora wynikać będą głównie z ciecia kosztów. Według 30 proc. przewiduje zyski w związku ze wzrostem przychodów z opłat i prowizji; kolejne 18 proc. liczy na wzrost przychodów odsetkowych.

Według sondażu, w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadki prognoz sześciomiesięcznych dla przewidywanej aktywności klientów na rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych. Poprawę prognoz odnotowano za to w przypadku kredytów obrotowych przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, lokat długoterminowych przedsiębiorstw.

Sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 5-22 stycznia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek z całego kraju. (PAP)

autor: Michał Boroń