Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal, akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games, rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów (ABB), którego celem będzie sprzedaż nie więcej niż 963 574 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 13,31% udziału w kapitale i głosów, podała spółka.

"Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 651 712 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 9,0% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce; a Arkadiusz Pernal oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 311 862 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 4,31% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów" – czytamy w komunikacie.

Wood & Company Financial Services, a.s. pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora w związku z ABB.

"Cena sprzedaży akcji oraz łączna liczba akcji sprzedawanych […] zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. […] Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży liczby akcji sprzedawanych wskazanej powyżej, Maciej Popowicz będzie posiadać akcje spółki reprezentujące 30,39% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać akcje spółki reprezentujące 14,54% ogólnej liczby akcji i głosów" - czytamy dalej.

W związku z ABB, akcjonariusze zobowiązali się wobec Wood & Company Financial Services, a.s. do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB, podano także.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)