PKN Orlen spodziewa się decyzji KE w sprawie fuzji z Lotosem w I poł. 2020



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada, że Komisja Europejska wkrótce odwiesi procedurę "stop the clock" w procesie przejęcia Grupy Lotos. W efekcie decyzja KE w tej sprawie powinna zapaść do końca I połowy 2020 roku, poinformował członek zarządu PKN orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Spodziewamy się wkrótce odwieszenia procedury 'stop the clock', decyzji Komisji Europejskiej w I półroczu 2020 roku i zamknięcia transakcji przejęcia Lotosu do końca obecnego roku" - powiedział Leszczyński na konferencji prasowej.

Członek zarządu Orlenu ds. korporacyjnych Armen Artwich dodał, że po odwieszeniu procedury powinien rozpocząć się tzw. market test.

"Zgoda KE na transakcję może być warunkowa, co oznaczałoby konieczność spełnienia określonych środków zaradczych, np. sprzedaży określonej liczby stacji paliw, czy udziałów w spółkach zależnych, ale przed ostateczną decyzją Komisji nie jesteśmy w stanie tego przesądzić" - powiedział.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)