EBI: Finansowanie grupy dla Polski wzrosło do 5,42 mld euro w 2019 rokuWarszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) udzieliła Polsce finansowania na kwotę 5,42 mld euro wobec 4,8 mld euro w 2019 r., podała instytucja.

Największa część środków - 1,98 mld euro - została przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z kolei 1,69 mld euro przeznaczono na projekty infrastrukturalne, a 1,06 mld euro - związane z ochroną środowiska. Projekty innowacyjne otrzymały 0,7 mld euro, podał EBI na swojej stronie internetowej.

W październiku ub.r. dyrektor generalny EBI Jean-Christophe Laloux poinformował ISBnews, że Grupa EBI może udzielić Polsce finansowania na kwotę nieco powyżej 5 mld euro w 2019 r. wobec 4,8 mld euro w 2018 r.

EBI podało, że całkowite finansowanie udzielone przez grupę w 2019 roku wzrosło o 13% r/r i wyniosło 72,2 mld euro (z czego 63,4 mld euro to środki wydatkowane w ramach UE, a 8,8 mld euro - poza UE). Natomiast liczba finansowanych projektów zwiększyła się o 28% r/d do 1 095.

W ujęciu globalnym finansowanie projektów związanych z ochroną klimatu stanowiło w ub.r. 31% całości wydatkowanych środków. Celem na 2025 rok jest zwiększenie udziału takich projektów do 50% całości finansowania.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

(ISBnews)