Model ekonomiczny globalnych skutków wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach pokazuje hamowanie wzrostu PKB nie tylko w Chinach, ale też w innych częściach świata.

Bloomberg Economics szacuje, że efekt wirusa z Wuhan w pierwszym kwartale tego roku wpłynie na spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro od 0,1 do 0,2 punktu procentowego. Jak szacują ekonomiści Bloomberga, skutki epidemii najbardziej odczuje gospodarka Holandii. Wzrost PKB Niderlandów, głównego ośrodka handlu w Europie, może być pomniejszony o 0,3 pkt proc.

Duży wpływ na spowolnienie mają przestoje w chińskich fabrykach spowodowane przedłużonym świętem Nowego Roku Księżycowego ze względu na wybuch epidemii koronawirusa. Jeśli fabryki w Chinach pozostaną dłużej zamknięte, zakłócone mogą zostać również globalne łańcuchy dostaw. Jednak wpływ przerw w produkcji będzie prawdopodobnie mniejszy niż ten spowodowany zmniejszonym popytem na chiński import – ocenia Bloomberg Economics. Jeszcze trudniej jest potencjalne skutki obniżenia nastrojów w gospodarce i niepewności, a także zmian na rynkach finansowych.

>>> Czytaj też: Rejsy PLL LOT do Chin zawieszone. Fikcja kontroli ws. koronawirusa trwa