ZUE miało wstępnie 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.


Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - ZUE wypracowało 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. (wobec 62,6 mln zł straty rok wcześniej), przy 996,2 mln zł przychodów (wobec 832,7 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne wyniki.
"Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2019 (w nawiasie podano dane za rok 2018):
- przychody ze sprzedaży: 934,9 mln zł (763,8 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 23,1 mln zł (-62 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 6,3 mln zł (-80 mln zł),
- zysk netto: 3,1 mln zł (-64 mln zł).
Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZUE za rok 2019:
- przychody ze sprzedaży: 996,2 mln zł (832,7 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 27,9 mln zł (-56 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 7,9 mln zł (-77,9 mln zł),
- zysk netto: 3,8 mln zł (-62,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.
Na poziomie skonsolidowanym wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o 20% i o 140% w stosunku do roku 2017. Skonsolidowana wartość przychodów wyniosła prawie 1 mld zł i jest to najwyższa wartość rocznych zagregowanych przychodów ze sprzedaży w dotychczasowej działalności grupy kapitałowej ZUE, podkreślono.
"Spółka od 2017 roku ma dodatnią dynamikę przychodów, co jest głównie efektem zaangażowania w prace w ramach Krajowego Programu Kolejowego - programu modernizacyjnego o łącznej wartości ponad 75 mld zł. Część portfela zamówień spółki stanowią kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017 w ramach tego programu. Zadania z tego okresu charakteryzują się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji, o czym Spółka wielokrotnie informowała w raportach bieżących i okresowych. Udział ww. kontraktów kolejowych w przerobach spółki sukcesywnie zmniejsza się na rzecz kontraktów kolejowych oraz kontraktów miejskich zawartych w latach późniejszych oraz pozyskiwanych aktualnie. Marżowość nowych kontraktów jest dla spółki satysfakcjonująca" - czytamy dalej.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)