To nie są czcze zapowiedzi, europejska współpraca w zwalczaniu oszustw podatkowych staje się coraz bardziej realna.

W komunikacie po ostatnim posiedzeniu rządu poinformowano, że już do 31 października 2020 r. ma nastąpić pierwsza wymiana informacji dotyczących transgranicznych schematów podatkowych. Dzięki wzajemnemu przekazywaniu tych informacji polski bud żet ma zyskać rocznie około 555 mln zł, a samorządy około 180 mln zł.

Niezależnie od tego, 29 stycznia br. z inicjatywy polskiego rządu odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie przedstawicieli 21 administracji podatkowych krajów UE. Z większości krajów na wizytę przyjechało po dwóch dyrektorów departamentów – jeden z pionu legislacyjnego, drugi z pionu do walki z przestępczością zorganizowaną. Rozmawiali o współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych, w tym o wdrożonych w Polsce narzędziach, które już pozwoliły skutecznie zmniejszyć lukę w VAT.

Przedstawiciele MF zaprezentowali przyjęte u nas rozwiązania, m.in.: analizator plików JPK, analizator przepływów finansowych STIR, monitoring transportu towarów (SENT), mechanizm podzielonej płatności oraz białą listę podatników VAT z zarejestrowanymi kontami bankowymi wykorzystywanymi na potrzeby działalności gospodarczej.

W ministerialnym komunikacie po tym spotkaniu poinformowano, że uczestnicy zgodzili się „co do konieczności pogłębienia dwustronnej współpracy między państwami, w szczególności transferu wiedzy i technologii służącej wykrywaniu mafii VAT”.

Resort finansów zamierza kontynuować rozmowy i doprowadzić do podpisania dwustronnych umów o pogłębionej współpracy. Ich celem jest wdrożenie u zagranicznych partnerów analogicznych rozwiązań jak w Polsce, co pozwoli wymieniać informacje.

Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego to jedyna skuteczna droga w walce z mafiami VAT-owskimi (patrz wywiad). Wiceminister poinformował nas również, że zacieśnieniem kooperacji są zainteresowane nie tylko kraje UE, ale i stowarzyszona z UE Ukraina. Dwa dni po spotkaniu państw UE wiceminister Sarnowski rozmawiał z ambasadorem tego kraju.

Rozmowy o konieczności pogłębienia współpracy w zakresie wymiany narzędzi i informacji były także prowadzone w czasie wizyty prezydenta Francji w Polsce. Ministrowie finansów obu krajów podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej, akcentując potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw podatkowych.

Polskie ministerstwo jest przekonane, że już wkrótce uda mu się pozyskać sojuszników i zwiększyć wolumen danych, które będą wymieniane i analizowane.

>>> Czytaj też: Fiskus promuje rozrywkę. Producenci gier mogą skorzystać z ulg podatkowych