Marvipol wyemitował obligacje na kwotę 27 mln zł, rozważa kolejne emisjeWarszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Marvipol wyemitował 27 tys. niezabezpieczonych obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł i rozważa jedną lub dwie kolejne emisje w I półroczu, podała spółka.

"Wielkość emisji - 27 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 27 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 1 000 zł.

"Wykup obligacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 r., tj. po upływie 36 miesięcy od dnia emisji; w dniu płatności odsetek przypadających po upływie 2 lat od dnia emisji obligacji, emitent przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych obligacji" - czytamy dalej.

Wysokość oprocentowania to WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy.

Marvipol zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot, podano także.

"Cel emisji obligacji nie został określony; emitent planuje, aby środki z niej pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych" - podsumowano.

Marvipol rozważa ponadto przeprowadzenie w I półroczu 2020 r. jednej lub dwóch emisji obligacji, w ramach lub poza programem emisji obligacji z maja 2018 r.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)