"Pozytywnie oceniamy rozwój stosunków między Polską a Księstwem Liechtensteinu. Widzimy możliwość ich dalszego pogłębienia, zwłaszcza na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i kulturalnej" – ocenił szef polskiej dyplomacji cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie, omawiając aktualną agendę unijną, w szczególności w kontekście brexitu, minister Czaputowicz "odnotował potrzebę wspierania ambitnych relacji UE z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem praw i obowiązków innych państw trzecich w stosunkach z Unią Europejską".

"W rozmowie z minister Eggenberger szef polskiej dyplomacji omówił także polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Za najważniejsze osiągnięcia polskiej aktywności w tym czasie uznał działania rzecz umacniania prawa międzynarodowego, ochrony osób cywilnych i zapobiegania konfliktom" - czytamy w komunikacie.

Mówiąc o celach członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka, Czaputowicz za główne priorytety uznał "działania na rzecz wolności religii lub wyznania, przestrzegania i ochrony praw człowieka i praw mniejszości religijnych oraz najbardziej narażonych grup, takich jak dzieci i osoby niepełnosprawne, a także konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz wzmacniania zasad demokracji i dobrego rządzenia" - zaznaczono.

Według komunikatu w ramach wizyty w Liechtensteinie szef MSZ spotkał się również z następcą tronu Księciem Alojzym, z którym wymienił poglądy nt. aktualnych stosunków między oboma krajami; swojemu rozmówcy pogratulował także z okazji 300-lecia państwowości Księstwa Liechtensteinu.

Ponadto w czasie wizyty w Vaduz szef polskiej dyplomacji wręczył Stefanowi Wolfowi akt mianowania na Konsula Honorowego RP i podziękował mu za "chęć rozwijania stosunków między Polską i Liechtensteinem, zwłaszcza w obszarze relacji gospodarczych".

W komunikacie zaznaczono, że wizyta Jacka Czaputowicza w Liechtensteinie była pierwszą wizytą ministra spraw zagranicznych RP od 2011 r.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska