EuroRating podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego ING Banku Śląskiego na pozytywną ze stabilnej. Sam rating został utrzymany na poziomie BBB+, podała agencja.

"Na podwyższenie perspektywy ratingu ING Banku Śląskiego wpływ miały przede wszystkim: wypracowywane przez bank dobre wyniki finansowe, utrzymywanie się solidnej pozycji kapitałowej, bardzo dobra jakość portfela kredytów, a także wysoka stabilność większości parametrów finansowych banku" - czytamy w komunikacie.

Agencja pozytywnie oceniła wysoką efektywność działalności banku (wskaźnik koszty/dochody na koniec IV kwartału 2019 r. spadł do najniższego w historii poziomu 43,1%) oraz wypracowywane przez bank wysokie marże na działalności bankowej i netto, przekładające się na relatywnie wysoki i bardzo stabilny poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA). Skutkuje to również osiąganiem przez ING Bank Śląski w ciągu ostatnich lat stale dwucyfrowych zwrotów na kapitale własnym (ROE). Pozwala to bankowi na jednoczesne dokonywanie wypłat dywidend dla akcjonariuszy oraz systematyczny, stabilny rozwój skali działalności w tempie przekraczającym tempo wzrostu sektora
bankowego, podkreślono.

"Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także bardzo dobrą jakość portfela kredytów. Na koniec 2019 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu ogółem wynosił tylko 3% (wobec średniej dla całego sektora na poziomie 6,2%. Agencja bierze również pod uwagę fakt, że ING Banku Śląskiego praktycznie nie dotyczy problem potencjalnych kosztów związanych z ryzykiem prawnym dotyczącym walutowych kredytów hipotecznych, ponieważ bank posiada jedynie znikomą ilość tego typu kredytów" - czytamy dalej.

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3, podsumowano.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)