BNP Paribas BP nie zakłada istotnych kosztów integracji, przyspieszy wzrost w br


Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska chce przyspieszyć w tym roku wzrost organiczny. Bank zakłada, że nie poniesie w 2020 r. istotnych kosztów integracji, poinformował prezes Przemek Gdański.
"W tym roku nasze wyzwania będą pozbawione zjawisk integracyjnych. Mobilizujemy siły i zasoby, by szybciej rosnąć organicznie, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, jak i cross-sell. W tym roku dostarczymy synergie operacyjne, nie poniesiemy istotnych kosztów integracji. Chcemy umiejętnie zarządzać kapitałem, wykonaliśmy tu już bardzo dużo pracy" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.
"Koszty integracji już w zasadzie ponieśliśmy, a zdarzenia związane z integracją zostały zarezerwowane w ubiegłym roku. W tym roku już nie będą istotne" - dodał.
Koszty integracji wyniosły 389,9 mln zł w 2019 r. wobec 236,2 mln zł rok wcześniej.
"Mam nadzieję, że mimo niepewności, która się wkradła to będzie dobry bank dla banku" - powiedział Gdański.
BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej. Bez kosztów integracji z wydzieloną częścią Raiffeisen Bank Polska zysk wyniósłby 950,5 mln zł, a bez obciążeń związanych z wyrokami TSUE - ponad 1 mld zł.
"To był stanowczo dobry rok dla banku, ale też taki, w którym łączyliśmy wyzwania związane z fuzją oraz transformacją. Koncentrowaliśmy się na wynikach, osiągając rekordowy poziom zysku, realizując synergie zgodnie z założeniami, które przyjęliśmy w procesie połączenia z częścią Raiffeisen Bank Polska" - powiedział prezes.
Bank poinformował, że dokonał w 2019 r. restrukturyzacji sieci dystrybucji - zamknął 180 oddziałów, 142 przetransformował do nowego formatu. Pełne efekty tych zmian będą widoczne w bieżącym roku. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 106 tys. w skali roku do 3,8 mln na koniec ub. r.
BNP Paribas Bank Polska podał dziś, że w 2019 r. był pozwany w 192 sprawach sądowych dotyczących umowy kredytu hipotecznego CHF, co oznacza wzrost o 31 pozwów w skali kwartału. Bank nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 49,37 mln zł na koniec 2019 r. Łączna wartość rezerw na postępowania dotyczące kredytów hipotecznych w CHF wyniosła 32,1 mln zł na koniec ub. roku.
"Nasz udział kredytów w CHF w całości portfela jest relatywnie mały w porównaniu do innych banków. My nie mamy kredytów indeksowanych w ogóle. Relatywnie niewielka liczba spraw wniesiona przeciw bankowym może oznaczać, że rynek postrzega naszą dokumentację [umowy kredytowe z klientami] jako dobrze przygotowaną, a brak kredytów indeksowanych ma w tym kontekście znaczenie" - powiedział prezes.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)