Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, lider) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów złożyło cenowo najkorzystniejszą ofertę, wartą 183,9 mln zł brutto, w przetargu miasta Gliwice pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane"

"Łączna wartość oferty złożonej przez konsorcjum w ramach przetargu wynosi 183,9 mln zł brutto, z czego ok. 60% przypada na GPBP. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa nie została jeszcze zakończona oraz zwraca uwagę, że waga ceny w kryteriach oceny to 60%, natomiast kwestie dotyczące gwarancji mają wagę 40%" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)