W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach rodzice mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on na dzieci do 8. roku życia lub do 14 lat, jeśli dziecko jest chore lub niepełnosprawne. Za zgodą szefa pracujący rodzice mogą również zdecydować się na pracę zdalną.

Rząd zawiesił do 25 marca zajęcia dydaktyczne w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Ta decyzja ma pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym czasie dzieci powinny ograniczyć wychodzenie z domu.

W tej sytuacji wielu rodziców zdecydowało się skorzystać z zasiłku opiekuńczego, aby zająć się dziećmi. Zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia przysługuje wówczas, jeśli dziecko nie ukończyło ośmiu lat (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka). W przypadku dzieci chorych lub niepełnosprawnych granica wieku to 14 lat.

Aby otrzymać zasiłek na dziecko do 8. roku życia wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie trzeba do niego dołączać żadnych dodatkowych zaświadczeń, np. zwolnienia lekarskiego.

Jeśli jednak rodzic chciałby skorzystać z zasiłku na opiekę nad chorym dzieckiem między 8. a 14. rokiem życia, wówczas konieczne jest także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego. O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować także rodzice dzieci objętych kwarantanną - wówczas należy jeszcze przedstawić decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej.

Dotychczas rodzicom przysługiwało 60 dni zasiłku na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14. Rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku na opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia.

Pracujący rodzice (podobnie jak inni pracownicy) mogą także skorzystać z pracy zdalnej, ale taka decyzja leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może wnioskować o taki tryb pracy, ale jego wniosek nie wiąże pracodawcy w żaden sposób. Jeśli szef zleci pracę zdalną, wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie.

Dzieci poniżej 8. roku życia jest w systemie edukacji 2,18 mln. Dzieci w wieku 8-14 lat jest 2,3 mln.

>>> Czytaj też: Wspólne gotowanie, czytanie książek i gry. Zobacz, jak spędzać czas z dzieckiem, gdy szkoły są zamknięte »