Redan oczekuje negatywnego wpływu na płynność finansową grupy wz. koronawirusem


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Redan szacuje, że bieżąca sytuacja będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową grupy oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020, podała spółka.
"W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 w dniach 11-13 marca br. został odnotowany drastyczny spadek liczby wejść klientów do sklepów Top Secret w Polsce, wynikający z zaleceń ograniczenia przemieszczania się i unikania dużych skupisk ludzkich, bezpośrednio przekładający się na spadek obrotów" - czytamy w komunikacie.
Według spółki, w konsekwencji opublikowanego w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostały galerie handlowe, w których m.in. prowadzona jest sprzedaż towarów Top Secret.
"Wprawdzie część sklepów Top Secret (ok. 35%) działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2, co pozwoli na utrzymanie ciągłości funkcjonowania w najbliższym okresie (o ile nie nastąpią dalsze zmiany w tym zakresie), jednakże ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami (skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania)" - czytamy także.
Zdaniem spółki, sytuacja bieżąca będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową grupy Redan oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020.
"W kontekście samych wyników finansowych większość przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret (ok. 75%) jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych, co powoduje, że koszty prowizji franczyzowych są proporcjonalnie zależne od sprzedaży, a tym samym w sytuacji obniżenia przychodów w sklepach lub ich braku, koszty te także będą niższe, lub ich nie będzie. Jednakże patrząc w szerszej perspektywie należy ocenić, że istnieje ryzyko, iż część sklepów franczyzowych (niemożliwa na ten moment do przewidzenia) nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe grupy Redan" - czytamy także.
Jednocześnie spółka podkreśliła, że podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną spółki, m.in. poprzez intensyfikację sprzedaży w sklepie internetowym www.topsecret.pl. W 2019 r. przychody ze sprzedaży on-line stanowiły blisko 15% przychodów ze sprzedaży detalicznej, podano także.
"Emitent wskazuje, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii Covid-19 na działalność grupy Redan jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony emitenta" - podkreślono w komunikacie.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)