GTC miało 75,42 mln euro zysku netto, 128 mln euro marży brutto z wynajmu w 2019


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 13% do 73 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł 75 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
"Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez dobrze zarządzaną strukturę kapitałową, przyczyniając się do wzrostu FFO o 14% do poziomu 70 mln euro" - skomentował prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.
Dodał, że wierzy, iż w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości obiektów biurowych i wybranych obiektów handlowych.
"W ostatnim czasie sytuacja stała się jednak bardzo niestabilna i wymagająca. Uważnie przyglądamy się rynkom. Dzięki stabilnemu bilansowi i doświadczonemu zespołowi zarządzającemu jesteśmy gotowi podjąć wszelkie kroki pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych" - zadeklarował prezes.
Marża brutto na działalności operacyjnej GTC wzrosła w ub.r. do 128 mln euro ze 112 mln euro w 2018 r. - wynika to przede wszystkim z ukończenia projektów i nabycia nieruchomości, co zostało częściowo skompensowane sprzedażą aktywów.
Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) to 70 mln euro w porównaniu z 61 mln euro w 2018 r., FFO I na akcję w wysokości 0,14 euro.
Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów to 16 mln euro wobec 40 mln euro w 2018 r. Wynikał głównie z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości budynków Spiral, Mall of Sofia, Neptun Office Center, Duna Tower, GTC Metro i Galerii Jurajskiej, w wyniku poprawy stawek czynszu i długości umów najmu, oraz aktywów w budowie, czyli Pillar, Advance Business Center II i Green Heart N3 w wyniku postępu w najmie i budowie. Zysk ten został częściowo skompensowany obniżeniem wartości Galerii Północnej i Ada Mall z powodu spadku wartości oczekiwanych stawek czynszowych, podano także.
Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r. wobec 153,96 mln euro rok wcześniej. Roczne przychody z czynszu wzrosły o 12% r/r do 145 mln euro.
"[Wzrost przychodów z najmu i usług] związany jest ze wzrostem przychodów z wynajmu w wyniku ukończenia i wynajęcia GTC White House (budynek sprzedany w III kw. 2019 r.), zakupu Mall of Sofia w II kw. 2018 r., ukończenia i wynajęcia czterech budynków w kompleksie Green Heart oraz otwarcia Ada Mall, Advance Business Center I i Matrix A. Częściowo skompensowany sprzedażą GTC White House w III kw. 2019 r. oraz Neptun Office Center w IV kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Portfolio spółki na koniec 2019 r. odznaczało się wskaźnikiem wynajęcia na poziomie 95%. Obejmowało 236 tys. m2 nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni (188,7 tys. m2 w 2018 r.). W ub.r. spółka ukończyła Green Heart (N1 i N2) w Belgradzie, Matrix A w Zagrzebiu, Advance Business Centre I w Sofii i Ada Mall w Belgradzie. Sprzedała GTC White House i Neptun Office Center. Rozpoczęła budowę i dokonała pełnego wynajęcie biurowca Pillar, obiektu klasy A o powierzchni 29 tys. m2 w Budapeszcie. Cztery budynki biurowe w budowie, po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro, wymieniono w materiale.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 74,85 mln euro wobec 91,36 mln euro zysku rok wcześniej.
Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.
(ISBnews)