Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanym komunikacie podkreśliło, że miniony i najbliższy okres to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Przykładem takich działań - jak wskazał resort - jest ograniczenie dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa. Stąd zalecenie, aby ludzie pozostali w swoich domach i w miarę możliwości podejmowali pracę zdalną.

Resort zauważył, że niestety, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. "Osoby bezdomne są szczególnie narażone na skutki działań wirusa SARS-CoV, ze względu na swoją sytuację życiową, stan zdrowia, a także wiek i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Takich osób nie pozostawiamy samych sobie!" - zapewniło MRPiPS.

Jak poinformowało, wydane zostały wytyczne dla wojewodów dotyczące podjęcie działań w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych.

Działania wojewodów w okresie trwającej pandemii dotyczą m.in.: koordynację współpracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, właściwymi jednostkami pomocy społecznej oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Współpraca ta ma się wiązać szczególnie z przekazywaniem informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem.

Reklama

Ponadto do zadań wojewodów należy także: wskazanie przygotowanych przez starostów obiektów, jako miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej; przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania; przekazanie do stosowania procedur instrukcji dotyczącej pomocy dla prowadzących placówki wsparcia osobom bezdomnym.

Wojewodowie otrzymali również wytyczne dotyczące współpracy jednostek pomocy społecznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową: Caritas, Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Odra-Niemen, oraz ze strażą pożarną, strażą miejską i policją, które zajmą się zabezpieczeniem żywności.

MRPiPS podkreśliło, że należy również zadbać o zdrowie pracowników placówek udzielające wsparcia osobom bezdomnym. W tym celu - jak wskazał resort - podmioty prowadzące tego typu placówki zostały zobowiązane do ograniczenia do minimum kadry obecnej w placówce np. poprzez ograniczenie godzin pracy lub umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym.

Jednocześnie ministerstwo rodziny zaapelowało do organizacji społecznych, pracowników i wolontariuszy organizacji społecznych oraz ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie, zwłaszcza dla placówek wspierające osoby bezdomne.

O wsparcie osobom w kryzysie bezdomności apelował w ostatnim czasie rzecznik Praw Obywatelskich. Zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do szefowej MRPiPS Marleny Maląg zwracał uwagę na gwałtowne pogorszenie się sytuacji w schroniskach dla bezdomnych. Wskazywał m.in. na brak dodatkowych środków na materiały higieniczne, oraz problemy z pozyskiwaniem taniej żywności. Trociuk podkreślił ponadto, że nie sformułowano żadnych instrukcji ani wytycznych dotyczących podniesienia stopnia bezpieczeństwa osób przebywających w schroniskach - zwłaszcza w sytuacji zarażenia koronawirusem.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec