Działalność NIK pozytywnie ocenia 40 proc. badanych, o 9 punktów procentowych mniej niż pół roku temu, a negatywnie 22 proc., o 13 punktów więcej niż we wrześniu ub.r. Duża część respondentów(38 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Pozytywne opinie o działalności NIK są wyraźnie częstsze niż negatywne wśród zwolenników Konfederacji oraz PiS, osób o poglądach prawicowych i najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne. Z kolei relatywnie wysokim poziomem niezadowolenia z funkcjonowania instytucji wyróżniają się badani popierający Lewicę i KO oraz deklarujący lewicową orientację polityczną.

Sondaż wykonywano od 5 do 15 marca na reprezentatywnej próbie 919 mieszkańców Polski. W nocie załączonej do badania podkreślono, że CBOS pyta o opinie na temat działalności parlamentu i prezydenta, a także – w zależności od sytuacji – innych instytucji, na których koncentruje się w danym momencie uwaga opinii publicznej. (PAP)