Decyzje banku centralnego obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 27-35 mln zł: kw.


Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego o obniżce stopy referencyjnej stopy rezerwy obowiązkowej spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a., podał bank. Jednocześnie pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie.
"Na dzień publikacji niniejszego raportu bank identyfikuje czynniki, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe banku i grupy w następnych kwartałach 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1% oraz Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a." - czytamy w komunikacie.
Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi. W związku z obniżeniem przez ministra finansów rozporządzeniem z 18 marca 2020 r. bufora ryzyka systemowego do 0%, minimalne wymagania regulacyjne wobec współczynników kapitałowych banku oraz grupy kapitałowej banku uległy obniżeniu o 3 pkt proc., co zwiększa bufor kapitałowy banku do łącznej wartości około 2,7 mld zł według stanu na koniec lutego br., wskazano również.
Ze względu na obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Bank planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii "Więcej niż bank".
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)