Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce w marcu 2020 r. wyniósł 95,3 pkt wobec 99,2 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska (KE).
Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -15,6 pkt wobec -11,8 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -6,4 pkt wobec -2,8 pkt w poprzednim miesiącu.
Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 1,4 pkt wobec -0,1 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -1,9 pkt wobec -0,4 pkt w poprzednim miesiącu.
Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -13,4 pkt w marcu wobec -11,5 pkt miesiąc wcześniej.
Nowo wprowadzony wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w marcu 97,8 pkt wobec 100,8 pkt w poprzednim miesiącu.
(ISBnews)