Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Cognor zakłada stabilny poziom EBITDA w I kw. 2020 r. i nie formułuje oczekiwań co do EBITDA dla całego roku, podała spółka.
"W I kw. EBITDA stabilna. Brak prognoz dla całego roku" - czytamy w prezentacji wynikowej.
Grupa zakłada, że pandemia koronawirusa może wpłynąć na negatywną dynamikę PKB w II kw. i całym roku zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.
"Możliwa jest tymczasowa poprawa popytu na stal budowlaną w Polsce w II kw. w związku z zakłóceniami importu" - podano także.
Spodziewana jest niewielka poprawa produkcji surowej stali w Polsce pod warunkiem zastosowania potencjalnych środków administracyjnych związanych z COVID 19; polski rynek prętów zbrojeniowych będzie jedynym, który odnotuje pozytywny wzrost w 2019 r.; w 2020 r. spodziewamy się spadków we wszystkich segmentach rynku, przy czym w najmniejszym stopniu dotknie to prętów" - czytamy dalej.
Jednocześnie zwrócono uwagę, że ceny złomu, kęsów i wyrobów gotowych są bardziej zmienne. Spółka oczekuje ich stabilizacji w ciągu całego roku.
Odnotowano pogorszenie się modelu kosztów hut elektrycznych (EAF) w stosunku do wielkopiecowych (BOF), podano również. Cognor zakłada, że koszty energii elektrycznej prawdopodobnie zmniejszą się w związku ze spowolnieniem gospodarczym
Jednocześnie spółka spodziewa się, że większa liczba zwolnień lekarskich, a także możliwe problemy finansowe klientów i problemy z dostawami mogą spowodować zmniejszenie produkcji w zakładach grupy lub jej zatrzymanie.
Zdaniem spółki, konieczne jest uszczelnienie mechanizmów antydumpingowych i ochronnych w Unii Europejskiej, podano także w prezentacji.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)