NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2020 to 3,2%


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu-kwietniu 2020 r., wynosi 3,2% na 2020 r., 2,5% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.
W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,3% na 2020 i 2,8% na 2021 r.
"Typowe scenariusze, zawarte w 50-procentowych przedziałach prawdopodobieństwa, wskazują, że w br. inflacja ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP, między 2,5% a 3,8%. W kolejnych latach inflacja obniży się. Typowe wartości prognoz, 1,6-3,3% dla obu lat, znajdują się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. Dla wszystkich lat horyzontu prognostycznego prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego jest bliskie 60%. W 2020 r. bardziej prawdopodobne są wartości powyżej celu inflacyjnego, zaś w latach kolejnych mniej więcej tak samo prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej, jak i powyżej 2,5%" - czytamy w raporcie.
W przypadku inflacji CPI zarówno zróżnicowanie prognoz centralnych, jak też indywidualnej niepewności, nie wzrosły istotnie w stosunku do poprzedniego badania. Niepewność prognoz ujawnia się natomiast w braku dobrze zarysowanych centralnych scenariuszy w rozkładach zagregowanych, podał bank centralny.
Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.
Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 28 marca a 2 kwietnia 2020 r. Wzięło w niej udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.
(ISBnews)