MFPR: Dzięki gwarancjom EFI do polskich przedsiębiorców może trafić 300 mln euroWarszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Dzięki nowym gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) do polskich przedsiębiorców może trafić ponad 300 mln euro, uważa minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Bazując na danych dotyczących wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) przez polskie MŚP, można oszacować, że do naszych przedsiębiorców może trafić ponad 300 milionów euro dzięki nowym gwarancjom EFI" – powiedziała Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Zaznaczyła, że "Polska jest w czołówce pod względem wykorzystania funduszy z EFIS".

"W tzw. małym oknie EFIS, przeznaczonym dla małych i średnich firm, nasz kraj zajmuje 5. miejsce w UE, pod względem wartości planowanych inwestycji MŚP" – dodała.

Z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na wniosek Komisji odblokowano 1 mld euro, dzięki czemu Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ma udzielić specjalnych gwarancji dla europejskich MŚP na poziomie 8 mld euro. Jest to część pakietu, zapowiadanego w marcu 2020 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego celem jest zapewnienie środków do na wsparcie europejskich MSP i spółek o średniej kapitalizacji.

Gwarancje mają być oferowane poprzez kilkaset instytucji pośredniczących. "Europejskim, w tym polskim bankom, pożyczkodawcom czy instytucjom z sektora bankowego, zostaną udostępnione gwarancje, dzięki czemu podmioty te, będą mogły udzielać preferencyjnych pożyczek. Środki z EFIS mają zachęcić banki do pożyczania środków firmom, przedsiębiorcom, którzy mają problem z płynnością przez przestoje wywołane koronawirusem" – podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) w komunikacie.

Zaznaczono, że Europejski Fundusz Inwestycyjny wysłał zaproszenie do korzystania z gwarancji do kilkuset pośredników.

"Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe)" – podano w komunikacie.

"Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm, a nie tak jak standardowo tylko połowę" – zaznaczono.

Podstawowe cechy tych gwarancji to:

  • Uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI
  • Wyższe pokrycie ryzyka - do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);
  • Nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;
  • Stosowanie bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmianę harmonogramu lub dni wolne od płatności.


Jarosińska-Jedynak podkreśliła jednocześnie, że według obecnie dostępnych informacji w ramach tzw. małego okna EFIS (wsparcia dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, zatrudniających do 3 tys. osób), dotychczas zawarto prawie 43 tysiące umów z polskimi przedsiębiorcami, o łącznej wartości około 7,4 mld zł.

(ISBnews)