Czy Polacy przestali spłacać kredyty, czy są pierwsze opóźnienia w spłacie kredytów? W jakich segmentach klientów lub grupach produktowych będziemy obserwować szczególne pogorszenie portfela? Tematem przewodnim rozmowy Marty Penczar z Mariuszem Cholewą, prezesem zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., jest sytuacja na rynku kredytowym po wybuchu pandemii koronawirusa.

Czy w warunkach kryzysowych zmniejszył się popyt na kredyt ze strony klientów? Czy podaż kredytów w bankach jest ograniczona? W jaki sposób będą raportowane w systemie finansowym „wakacje kredytowe” i jaki to będzie mieć wpływ na historię kredytową klientów?

Na te i wiele innych pytań eksperci odpowiadali podczas kolejnego spotkania z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w czasach kryzysu”.

Transmisja rozmowy poniżej:

Mariusz Cholewa - prezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Marta Penczar - koordynator projektu EKF "Makroekonomiczne prognozy, zagrożenia i rekomendacje dla Polski", Dyrektor Obszaru Badawczego "Bankowość i rynki finansowe" w IBnGR