Benefit Systems rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Benefit Systems zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 166,34 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka.
"Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Benefit Systems S.A. na lata 2020 - 2023 [...]. Odstąpienie od polityki dywidendowej ma charakter jednorazowy i jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19" - czytamy w komunikacie.
Benefit Systems odnotował 105,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 114,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 166,34 mln zł wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
(ISBnews)