Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Nadwyżka w obrotach handlowych strefy euro (niewyrównana sezonowo) z resztą świata wyniosła 23 mld euro w lutym br. wobec 18,5 mld euro nadwyżki rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.
W lutym 2020 r. eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) wzrósł o1,6% w ujęciu rocznym i wyniósł 189,3 mld euro, zaś import spadł o 1% r/r i wyniósł 166,3 mld euro.
(ISBnews)