Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. sposobu realizacji Ostrołęki C - w ciągu miesiąca


Gdańsk, 27.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi swoją wizję realizacji inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.
"Ostrołęka C na pewno będzie realizowana, a na pytanie jak będzie realizowana, odpowiemy w ciągu miesiąca" - powiedział Obajtek na konferencji prasowej.
Szef Orlenu podkreślił, że koncern skrupulatnie analizuje plan inwestycji Grupy Energa, w celu dostosowania ich do strategii PKN Orlen.
"Jeśli mówimy o dużej inwestycji w Ostrołęce, to w ciągu miesiąca przedstawimy naszą wizję na temat tej inwestycji" - dodał.
Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energi stanowiące ok. 80% kapitału zakładowego oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)