W wyniku nowego zarządzenia w strukturze resortu nie ma już m.in. Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Energii Jądrowej, Ropy i Gazu ani Energii Odnawialnej i Rozproszonej, które wymieniono w poprzednim zarządzeniu dotyczącym regulaminu organizacyjnego Ministerstwa z 7 lutego. Nadal pozostał Departament Górnictwa.

Nie w niej już natomiast Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii ani Nieruchomości, a w miejsce pięciu Departamentów Nadzoru utworzono dwa.

Jak podano na stronie resortu, Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin oraz aktywa państwowe.

Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje m.in. prowadzenie gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi.

Z kolei dział aktywa państwowe obejmuje m.in. sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś