Jak poinformowano na konferencji prasowej, wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw osiągających obroty w wysokości ponad 250 tys. koron (23 tys. euro) oraz notujących ich spadek na poziomie co najmniej 30 proc. W obliczeniu tych wielkości brane będą pod uwagę marzec oraz kwiecień tego roku w porównaniu z danymi z tych miesięcy w roku poprzednim.

Wielkość dofinansowania będzie wahać się od 22,5 do 75 proc. kosztów stałych prowadzenia firmy, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia.

Każde przedsiębiorstwo będzie mogło liczyć maksymalnie na dotację w wysokości 150 mln koron (14 mln euro). Według szacunków ministerstwa finansów z pomocy rozdzielanej przez Urząd Skarbowy może skorzystać 180 tys. firm.

Pakiet skierowany jest także do prowadzących działalność gospodarczą organizacji pozarządowych. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało firmom zarejestrowanym w tzw. rajach podatkowych.

W pięciu poprzednich pakietach kryzysowych szwedzki rząd wprowadził m.in. zwolnienia z opłat od składek odprowadzanych za pracowników, przejął od firm odpowiedzialność za wypłatę pensji w okresie zwolnienia chorobowego oraz zwiększył kredyty dla firm produkujących na eksport.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)