EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej


Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego CCC na stabilną z negatywnej. Sam rating został utrzymany na poziomie B+, podała agencja.
"Zmiana na stabilną perspektywy ratingu obuwniczej spółki ma związek z przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym porozumieniem z wierzycielami oraz z ponownym otwarciem galerii handlowych. CCC w ostatnich dniach uplasowało 13,7 mln nowych akcji o łącznej wartości 507 mln zł. Środki te zasilą kapitał obrotowy i wzmocnią pozycję płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie.
EuroRating ocenia, że sukces emisji nowych akcji był kluczowy dla ustabilizowania sytuacji finansowej CCC w obliczu strat, jakie spółka poniosła w ciągu ostatnich tygodni w związku z zamknięciem sklepów.
"Pozyskanie dodatkowego kapitału własnego było bardzo istotne również z tego względu, iż było ono warunkiem uzyskania porozumień z wierzycielami. W kwietniu CCC zawarło porozumienie z obligatariuszami, mające na celu m.in. czasowe zawieszenie kowenantów (w tym głównie relacji długu netto do EBITDA). Spółka porozumiała się także z konsorcjum banków w sprawie utrzymania dotychczasowego finansowania do końca kwietnia przyszłego roku. Obie te umowy uwarunkowane były jednak powodzeniem planowanej emisji nowych akcji. Skuteczne jej przeprowadzenie oznacza zatem również wejście w życie porozumień z wierzycielami i zapewnienie spółce kontynuacji finansowania dłużnego" - czytamy dalej.
EuroRating uwzględnia także uzyskanie przez spółkę wsparcia w ramach rządowych programów pomocowych - w tym znaczną redukcję czynszów w lokalach zlokalizowanych w galeriach handlowych w czasie ich zamknięcia oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń. Agencja ocenia, że pozwoli to częściowo zredukować straty, jakie spółka poniosła w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu.
Do pozytywnych czynników EuroRating zalicza również ponowne otwarcie galerii handlowych począwszy od pierwszego roboczego dnia maja. Zdaniem agencji, choć początkowo sprzedaż będzie prawdopodobnie znacznie niższa niż była wcześniej w normalnych warunkach, to jednak uzyskiwanie przez spółkę nawet ograniczonych przychodów pozwoli na ograniczenie strat w porównaniu do kontynuacji zamknięcia sklepów stacjonarnych. Umożliwi to spółce również bardziej elastyczne zarządzanie sprzedażą i zapasami, co powinno pozytywnie przełożyć się na jej płynność finansową.
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)