OT Logistics ma porozumienie o sprzedaży pakietu akcji i floty za 19,6 mln euro


Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - OT Logistics zawarło z niemiecką spółką Rhenus PartnerShip główne warunki porozumienia (heads of terms), na podstawie których strony potwierdziły wzajemną intencję sprzedaży przez OT Logistics i jego spółkę zależną na rzecz Rhenus: 81,08% akcji w kapitale zakładowym Deutsche Binnenreederei, tj. wszystkich akcji spółki posiadanych przez OT Logistics, na podstawie umowy sprzedaży akcji (SPA); oraz floty jednostek śródlądowych na podstawie umowy sprzedaży aktywów (APA), za łączną cenę 19 590 618 euro powiększoną o należną stawkę VAT w zakresie dotyczącym sprzedaży floty, podało OT Logistics.
"Emitent oraz Rhenus potwierdzili oraz załączyli do heads of terms ostatnie projekty głównych umów (SPA oraz APA), na podstawie których może dojść do realizacji planowanej transakcji (projekty nie są ostateczne) i które powinny zostać podpisane do dnia 30 czerwca 2020 r., pod warunkiem satysfakcjonującego ukończenia przez Rhenus badania due diligence oraz otrzymania przez strony wymaganych zgód korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.
Zamknięcie transakcji będzie zależało, między innymi, od wyrażenia zgody przez niemiecki organ antymonopolowy. Rhenus zamierza złożyć wniosek o zgodę nie później niż do 11 maja 2020 r., podano także.
OT Logistics udzieliło Rhenus wyłączności negocjacyjnej do dnia 30 czerwca 2020 r.
"Realizacja planowanej transakcji stanowi wykonanie przez grupę kapitałową emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej i pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia grupy kapitałowej emitenta wobec jej wierzycieli finansowych" - czytamy także.
W listopadzie 2019 r. OT Logistics otrzymało wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei AG (DBR), operatora żeglugi śródlądowej w Niemczech oraz floty przynależnej do tej działalności. Oferta złożona przez potencjalnego nabywcę za udziały przypadające OT Logistics opiewała na kwotę ok. 19 mln euro. Spółka oceniała, że do transakcji dojść może w pierwszej połowie 2020 r.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)