Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, przetarg dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla tego zadania.

Jego ogłoszenie jest związane z planami zarządcy dróg związanymi z rozbudową drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 7,3 km w Gorlicach.

Reklama

Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Gorlice prowadzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa z Ukrainą w Medyce. Położona jest terenach o dużych walorach turystycznych, obejmujących parki narodowe: Magurski i Bieszczadzki, a także pasmo Beskidu Niskiego czy uzdrowisko Wysowa.

„Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych” - wskazała rzeczniczka.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28, na odcinku w Gorlicach ma na celu podniesienie nośności jej nawierzchni do 115kN/oś, poprawę parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę trzech skrzyżowań: z drogą gminną nr K270279 w Gorlicach, drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej oraz drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 – powstanie tam dwupasmowe rondo turbinowe.

Przewidywana jest także budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa już istniejących chodników i zjazdów.

Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym zezwolenia na realizację, określony został na 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.(PAP)

autor: Rafał Grzyb