Łączna kwota dopłat do prądu wypłaconych do tej pory średnim i dużym firmom w Polsce wyniosła niecałe 50 mln zł. Tymczasem przedsiębiorcy mogli dostać z budżetu państwa nawet 1 mld zł. Termin ubiegania się o pomoc de minimis w związku z ustawą o zamrożeniu cen prąd mija 30 czerwca.

Firma konsultingowa Energy Solution przeanalizowała dane Ministerstwa Klimatu i Zarządcy Rozliczeń w związku z pomocą de minimis udzielaną w formie dofinansowania zakupów prądu zrealizowanych w III i IV kw. 2019 r. Łączna kwota pomocy otrzymanej dotychczas przez średnie i duże firmy wyniosła 49,7 mln zł. Tylko 1021 firm uzyskało dofinansowanie. Pozytywnie rozpatrzono 1699 wniosków (firmy składały osobno wnioski za każdy kwartał). Tymczasem do ubiegania się o taką pomoc uprawnionych jest łącznie 18,5 tys. firm. Średnia kwota dofinansowania, przyznawana w ramach jednego wniosku to 29,8 tys. zł, a najwyższe przyznane dofinansowanie dla jednej firmy to 846,1 tys. zł.

Wiele średnich i dużych firm nie zdaje sobie sprawy, że termin składania wniosków o rządowe dopłaty do prądu mija już 30 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z Art. 7a tej ustawy niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w III i IV kw. 2019 r. (ceny rosły wówczas nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku). Wprowadzony przez rząd mechanizm gwarantuje firmom dopłaty z budżetu państwa w wysokości 15 zł za każdą zakupioną i zużytą w tamtym czasie 1 MWh energii elektrycznej. Przy tym, maksymalną kwotę dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa określa unijny limit pomocy de minimis (200 tys. EUR w ciągu trzech lat).

>>> Czytaj też: Ciepłownicy wprowadzają nowe zasady kalkulacji opłat. Taryfy będą częściej zmieniane

„Wnioski o pomoc de minimis z tytułu ustawy o zamrożeniu cen prądu nadal wpływają do Zarządcy Rozliczeń – firmy mają jeszcze półtora miesiąca. Jednak na dzień 08 maja 2020 r. na rozpatrzenie lub wypłatę oczekiwało 664 wniosków, co oznacza, że łączna kwota dofinansowania do zakupów energii elektrycznej wypłaconych średnim i dużym firmom z budżetu państwa prawdopodobnie wzrośnie nieznacznie. Ustawodawca szacował, że obciążenie budżetu państwa związane z łagodzeniem skutków podwyżek cen energii elektrycznej w 2019 r. dla gospodarstw domowych, samorządów i instytucji publicznych sięgnie łącznie ok. 8 mld zł. Z tego, według szacunków Energy Solution, kwota o jaką średnie i duże firmy mogły się ubiegać w ramach pomocy de minimis, to co najmniej ok. 1 mld zł”” – czytamy w raporcie Energy Solution.

Reklama

– O decyzji rządu o zamrożeniu cen prądu w ubiegłym roku było głośno w mediach, temat budził wiele kontrowersji. Tymczasem firmy, które miały zagwarantowaną pomoc z mocy ustawy, przespały swój czas. Biorąc pod uwagę to, jak wiele podmiotów było uprawnionych do ubiegania się o pomoc de minimis i fakt, że jedynie ok. 5 proc. z tego skorzystało i uzyskało wsparcie, pokazuje że wiedza o pomocy publicznej wśród polskich przedsiębiorców jest mała – mówi Artur Sarosiek, dyrektor zarządzający Energy Solution.

Limit pomocy de minimis, jaką jedna firma może otrzymać w ciągu trzech lat, to 200 tys. euro. Z powodu pandemii limit ten został przez KE w marcu tymczasowo podniesiony do 800 tys. euro. Nowy górny pułap ma obowiązywać do końca tego roku, ale wyłącznie dla firm, które wykażą, że globalna epidemia mocno odbiła się na ich działalności i przychodach.

– Z marcowego komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że o zwiększoną pomoc de minimis (tj. do limitu 800 tys. EUR) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy znajdują się w sytuacji ,,nagłego niedoboru" lub ,,braku płynności" – oczywiście na skutek epidemii (nie może to być przedsiębiorstwo, które już w 2019 roku znajdowało się w trudnej sytuacji). Jednak o tym, czy przekroczenie generalnego limitu pomocy de minimis - 200 tys. euro - będzie możliwe, decydują podmioty publiczne przyznające taką pomoc. To oznacza, że bez specjalnych krajowych regulacji komunikat Komisji Europejskiej nie może mieć zastosowania w przypadku firm ubiegających się o zwiększoną pomoc de minimis na dopłaty do zrealizowanych już zakupów prądu w drugim półroczu 2019 r. – mówi Maciej Cholewiński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Chyła.

Potwierdza to informacja od Zarządcy Rozliczeń, który na prośbę o interpretację komunikatu Komisji Europejskiej odpowiada, że „zastosowanie limitu 800 tys. euro w przypadku wniosków o dofinansowanie do zakupu prądu w ostatnim półroczu 2019 r. będzie możliwe dopiero po przyjęciu i wejściu w życie nowych przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie”. Biorąc pod uwagę fakt, że wnioski można składać do 20 czerwca – jest mało prawdopodobne, że zwiększona pomoc de minimis trafi do firm, które walczą ze skutkami podwyżek cen prądu.

>>> Czytaj też: Zużycie energii elektrycznej w kwietniu spadło w Polsce o 9,76 proc.

Źródło: Energy Solution