"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. […] informuje o korekcie założenia budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln zł o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln zł wg kursu NBP z dnia 11 maja 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.

Założone zwiększenie wielkości nakładów inwestycyjnych jest bezpośrednio związane z zamierzonym udzieleniem dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln USD.

"Konieczność dodatkowego finansowania Sierra Gorda determinowana jest odmiennymi od założonych w budżecie warunkami makroekonomicznymi sprzedaży produktów, tj. niższymi rynkowymi cenami metali. Za kluczowy czynnik determinujący przedmiotową rozbieżność uznać należy m.in. wpływ pandemii COVID-19 na globalne rynki surowcowe" - czytamy dalej.

Dofinansowanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, podano także.

Reklama

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

>>> Czytaj też: NIK: KGHM nie powinno kupować kopalni Sierra Gorda. Jeśli już, to za kredyt