Sanok RC: Pandemia negatywnie wpłynie na wyniki w II kw. br.Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company ocenia, że negatywny wpływ pandemii uwidoczni się w kwietniu i co najmniej dwóch kolejnych miesiącach, co przyczyni się do spadku wyników finansowych grupy, podała spółka.

"Negatywny wpływ pandemii choroby COVID-19 uwidoczni się w miesiącu kwietniu i co najmniej w 2 kolejnych miesiącach II kwartału 2020. Ocena ta wynika z zauważalnego i istotnego ograniczenia bądź anulowania zamówień przez klientów spółki, zwłaszcza w Segmencie Motoryzacji oraz Mieszanek; co dotyczy zarówno spółki dominującej jak i całej grupy kapitałowej. Czynnik ten z pewnością wpłynie negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży możliwych do osiągnięcia w najbliższym okresie, co w konsekwencji przyczyni się również do spadku wyników finansowych spółki dominującej oraz grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Zarząd wskazał jednocześnie, że nie jest w stanie w sposób bardziej precyzyjny ocenić wpływu rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na przyszłą działalność spółki dominującej, jak również grupy kapitałowej i jej wyniki finansowe.

W I kw. 2020 r. Sanok Rubber Company odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 280,76 mln zł rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)