i2 Development rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.


Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - i2 Development postanowił zmienić założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki i zmiana ta będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. W związku z tym zarząd zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rezygnację z wypłaty dywidendy i przeznaczenie zysku netto w kwocie 5,62 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.
"Kluczowy wpływ na decyzję zarządu ma pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność spółki i jej grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.
Zaprezentowana w prospekcie emisyjnym z 2016 r. polityka dywidendy zakłada, że zarząd zamierza w kolejnych latach rekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, w szczególności wypłat dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości nie niższej niż 50% osiągniętego zysku netto, a następnie w kolejnych latach zwiększać poziom rekomendowanej wypłaty dywidendy.
i2 Development odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 28,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.
(ISBnews)