Media

Wzrost kwartalnej wartości rynku reklamy byłby wyższy, gdyby nie gwałtowne pogorszenie się sytuacji w drugiej połowie marca na skutek epidemii koronawirusa. Kolejne kwartały, jak przewidują autorzy raportu, będą charakteryzowały się już ujemną dynamiką.

W rozbiciu na poszczególne kanały komunikacji, spadki odnotowano we wszystkich obszarach oprócz radia i internetu. Wydatki na reklamę online w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku wzrosły o 7,5 proc. do poziomu 815 mln zł. Wartość reklam emitowanych w radio charakteryzowała się wzrostem o 1 proc., osiągając wartość 162,2 mln zł. Największe spadki odnotowano w obszarze reklamy kinowej (-13,5 proc.), reklamie w dziennikach (-11,8 proc.) oraz magazynach (-8,4 proc.).

Media

Internet umocnił też swoją pozycję w ogóle wydatków reklamowych w ciągu roku. W I kw. 2019 r. reklama online odpowiadała za 35,9 proc. wydatków reklamowych. Rok później udział ten zwiększył się do poziomu 38,4 proc. Dominującą pozycję pod tym względem wciąż zachowuje telewizja, choć jej udział w wydatkach reklamowych spadł w ciągu roku z 45,7 do 44 proc. w I kw. 2020 r.

Media

Medium, które odpowiada za trzeci najwyższy poziom wydatków na reklamę, jest radio (7,6 proc.). Udział reklamy w magazynach i dziennikach w tym okresie wyniósł odpowiednio 2,7 oraz 1,5 proc.

Media

"Patrząc w skali całego roku 2020 na rynek polski według nas możliwe są dwa scenariusze, uzależnione oczywiście od przebiegu sytuacji covidowej. Jeśli będziemy obserwować spadek zachorowań i kolejne etapy odmrażania gospodarki, rynek reklamowy według naszych estymacji spadnie w 2020 o 7,3 proc. Jeżeli jednak liczba zachorowań będzie rosła i będziemy mieli do czynienia z ponownym wprowadzaniem obostrzeń w funkcjonowaniu, wówczas przewidujemy, że rynek reklamowy spadnie o 14 proc. w skali roku” – komentuje dyrektor ds. Inwestycji w Publicis Groupe Iwona Jaśkiewicz-Kundera.

Media

>>> Czytaj też: Alior Bank kupuje Ruch za 1 zł. PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki