Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 503 tys. w marcu wobec 495 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 6,6%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 5,8%.

>>> Czytaj też: Ile osób w Unii Europejskiej pracuje w transporcie lotniczym? [DANE EUROSTATU]